Missie en visie

 

Kameraet B.V. (“Kameraet”) is een kleinschalig zorginitiatief voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Kameraet is gevestigd aan de Troprijt 7 in Bladel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77083520. Kameraet is

opgericht door Bas Brekelmans en Sanne Pheninckx, die ook het bestuur vormen van Kameraet.

 

Sinds 1 mei 2022 biedt Kameraet 24-uurs zorg aan 10 vaste bewoners. Daarnaast is er ook een ruim en gevarieerd aanbod aan dagbesteding voor eigen bewoners en externe deelnemers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Een fantastisch team van medewerkers en vrijwilligers zet zich met hart en ziel in voor de bewoners en de deelnemers van de dagbesteding. Dit doen zij door een fijne, veilige en inspirerende woon- en werkomgeving te creëren waarin bewoners en deelnemers helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn.

Kameraet is een commerciële zorginstelling en verwerft haar inkomsten door middel van persoonsgebonden budgetten voor het leveren van zorg aan de bewoners en deelnemers. De persoonsgebonden budgetten zijn niet voldoende voor extra activiteiten voor deze bewoners en deelnemers van Kameraet.

 

Missie

Om het leven van deze bewoners en deelnemers van Kameraet nog meer kleur te geven, is op 15 december 2021 Stichting Vrienden van Kameraet opgericht. De voorzieningen die Stichting Vrienden van Kameraet mogelijk wil maken zijn een aanvulling op de reguliere zorg door Kameraet en zal het algemene welbevinden van de bewoners en deelnemers vergroten.

 

Doelstelling

Stichting Vrienden van Kameraet heeft als doel het bevorderen van het woonklimaat voor de bewoners van Kameraet en het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Vrienden van Kameraet doet dit door het verwerven van gelden die zullen worden uitgegeven aan activiteiten en voorzieningen voor bewoners en deelnemers die iets extra’s toevoegen aan de toegewijde verzorging. Iets dat niet uit de ter beschikking staande financiële middelen gedekt kan worden.

De donaties zullen geheel ten goede komen aan de bewoners en deelnemers van Kameraet.

 

Strategie

We willen de doelstelling verwezenlijken door vanuit de middelen van de Stichting Vrienden van Kameraet gelden beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van activiteiten of het aanschaffen van materialen voor onze doelgroep. Het betreffen hier zaken die niet vanuit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden of slechts ten dele vanuit regulier geld bekostigd kunnen worden.

Daartoe beogen wij op de korte termijn een aantal kleinschaligere jaarlijks terugkerende activiteiten voor de bewoners en deelnemers bekostigen, zoals uitstapjes naar pretparken, dagtripjes maar ook een cadeautje met Sint en een kerstpakket voor de Kerst. Daarnaast beogen wij parallel aan bovenstaande doelen een groter doel te realiseren, zoals een (zomer)vakantietrip voor alle bewoners, de aanleg van een zorgtuin of de aanschaf van een duofiets.