Kameraet is een kleinschalig zorginitiatief voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking aan de Troprijt 7 in Bladel, opgericht door Bas Brekelmans en Sanne Pheninckx.  Sinds 1 mei 2022 biedt Kameraet 24-uurs zorg aan 10 vaste bewoners. Daarnaast is er ook een ruim en gevarieerd aanbod voor dagbesteding aan eigen bewoners en externe deelnemers. 

 

Een fantastisch team van medewerkers en vrijwilligers zet zich met hart en ziel in voor de bewoners en de deelnemers van de dagbesteding. Dit doen zij door een fijne, veilige en inspirerende woon- en werkomgeving te creëren waarin bewoners en deelnemers helemaal zichzelf mogen en kunnen zijn. Kameraet ontvangt pgb-gelden voor het leveren van zorg aan de bewoners en deelnemers, maar niet voor eventuele extra activiteiten.

 

Om het leven van de bewoners en deelnemers van Kameraet nog meer kleur te geven, is op 15 december 2021 Stichting Vrienden van Kameraet opgericht. De voorzieningen die Stichting Vrienden van Kameraet mogelijk wil maken zijn een aanvulling op de reguliere zorg, en zal het algemene welbevinden van de bewoners en deelnemers vergroten. 

 

Meer informatie over Kameraet kunt u vinden op www.kameraet.nl