Interersse om 'Vriend van Kameraet' te worden?

Via vriendenvan@kameraet.nl komt u in contact met de bestuursleden.